top of page
  • תמונת הסופר/ת Sigal Tifferet

למורים: פעילויות בנושא איתור והערכה של מידע מדעי ברשת

עודכן: 26 ביוני 2019

בעידן המידע הנוכחי, חשוב ללמד תלמידים וסטודנטים לצרוך מידע מדעי באופן ביקורתי. להלן רשימה של פעילויות אפשריות בנושא זה לכתה ולבית, לבית הספר ולמכללה.

אם יש לכם הצעות או דוגמאות נוספות, אשמח לשמוע.


צפייה מודרכת בסרטים בכתה

היכנסו לרשימת הסרטונים בנושא ובחרו סרטון לצפייה בכתה. במהלך הצפייה בקשו מהתלמידים לענות על שאלות. אפשר לכתוב אותן על הלוח או לחלק דפים למילוי. אפשר לעצור באמצע הסרט ולעבור יחד על חלק מהשאלות. אפשר לבקש מהסטודנטים למלא את הדפים בזוגות, הדיון בינהם עוזר להטמעת המידע. אפשר גם לכלול שאלה אחת במבחן המסכם.


צפייה מודרכת בסרטים בבית עם EdPuzzle

לצפייה בבית, אפשר להעלות את אחד הסרטים לאתר EdPuzzle. באתר זה ניתן להשתיל שאלות באמצע הסרט. במידה ונערך רישום, המורה תקבל את תשובות התלמידים.


עבודה עם המדריך להערכת מידע מדעי ברשת

הפנו את התלמידים למדריך להערכת מידע ברשת, לחלק ממנו או אפילו לשורה אחת ממנו ובקשו מהם להעריך אתרי אינטרנט. אפשר לבחור את אותו אתר עבור כולם, או לתת להם לבחור אתר שמעניין אותם. לרמה גבוהה יותר, בקשו מהתלמידים לנסח שאלה שמעניינת אותם. אפשר להגביל לשאלות מסוימות, כמו שאלות "האם" או נכון/לא נכון. בקשו מהם למצוא אתר העונה על השאלה שלהם ואז להעריך אותו באמצעות המדריך המלא או חלקיו. אפשר גם לבקש מהם להצביע על האתר הכי טוב שמצאו והאתר הכי גרוע ולנמק את בחירתם.


זיהוי טענות שקריות

בקשו מהתלמידים לזהות טענה שקרית שפורסמה באתר אינטרנט כלשהו. אפשר להפנות אותם אל רשימת האתרים החשודים. בקשו מהם לנמק את ההחלטה שהטענה היא שקרית. את התרגיל אפשר לעשות בעזרת לוח padlet אותו כל הכתה ממלאת. ראו לוח זה, לדוגמא. מטלה זו יכולה גם לשמש כשיעורי בית, או כמטלת בונוס.


מרצה אורחת

הביאו מרצה אורחת שעובדת או עבדה בחברה המפרסמת תוכן שיווקי.


מערכי שיעור ותרגילים

לסטודנטים אני מראה את המצגת הזאת.

אני נותנת להם תרגיל כתה אחד בהערכת מאמרים.

ועוד תרגיל אחד בהערכת כתבה באינטרנט.

כעבודה מסכמת הם צריכים לבחור טענה אחת ולבדוק אותה בעזרת שלושה מאמרים ושתי כתבות באינטרנט. השאיפה היא להגיע למקורות הכי טובים. את העבודה מגישים במילוי הטבלאות הללו.

341 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page