כתיבה

באקדמיה, הדרך העיקרית להעברת מסרים היא בכתב. כתיבה אקדמית טובה אינה זהה לכתיבה יומיומית טובה.