ניהול עצמי

זמן הוא משאב יקר.

אי אפשר לנהל אותו, אבל אפשר לנהל את עצמנו כך שננצל אותו ביעילות.

סרטונים

סרטוני הדגמה לאפליקציות של ניהול זמן שהוכנו ע"י סטודנטים בקורס לחץ והתמודדות

Astronomical Clock