חיפוש מידע

אנו חיים בעידן המידע, בו הקושי אינו באיתור מידע, אלא במיונו והערכתו.