top of page

חיפוש מידע

אנו חיים בעידן המידע, בו הקושי אינו באיתור מידע, אלא במיונו והערכתו. 

הערכת מקורות מידע

הערכת מקורות מידע

הערכת מקורות מידע
חיפוש סרטון...
איך לחפש מאמרים בגוגל סקולר? חלק 1

איך לחפש מאמרים בגוגל סקולר? חלק 1

04:54
צפייה בסרטון
איך לחפש מאמרים בגוגל סקולר? חלק 2

איך לחפש מאמרים בגוגל סקולר? חלק 2

04:29
צפייה בסרטון
איך להעתיק ביבליוגרפיה מגוגל סקולר?

איך להעתיק ביבליוגרפיה מגוגל סקולר?

01:06
צפייה בסרטון
איך להעריך איכות של מאמרים אקדמיים?

איך להעריך איכות של מאמרים אקדמיים?

04:58
צפייה בסרטון
bottom of page