top of page

התמודדות עם לחץ

ללחץ השפעות רפואיות ופסיכולוגיות. 

קיים מגוון רחב של דרכים להתמודדות עם לחץ. מצאו אחת שעובדת בשבילכם.

סרטונים

במסגרת הקורס "לחץ והתמודדות", הסטודנטים הכינו סרטונים המדגימים איך להתמודד עם לחץ באופן עצמאי, ואילו אפליקציות יכולות לסייע בכך

שיטות לעזרה עצמית להפחתת לחץ וחרדה

סרטוני הדגמה לאפליקציות של התמודדות עם

לחץ

העשרה

למקורות העשרה והעמקה ראו אוסף זה.

Misty Slopes
bottom of page