לפניכם כמה מדריכים וסרטוני הדרכה שנכתבו עבור הסטודנטים הלומדים איתי.

הערכת מקורות מידע
 

איך להעריך איכות של מידע מדעי במאמרים

 

איך לחפש מאמרים

 
 

איך להעריך איכות של מידע מדעי באינטרנט

  


ספסס SPSS
 

1. ספסס משתנים ונתונים

 

2. סטטיסטיקה תיאורית

 

3. משתני אינדקס, מהימנות

 

4. מתאם

 

5. מבחן טי

 

6. רגרסיה מרובה

 

7. חי בריבוע

 

8. טי למדגם אחד

 

9. טי למדגמים תלויים

 
  


Comments