שלום,
אתר זה מיועד בעיקרו לסטודנטים במרכז האקדמי רופין הלומדים בקורסים שלי. האתר כולל מבחנים משנים קודמות ולינקים בתחומי ההוראה שלי: מבוא לפסיכולוגיה, לחץ והתמודדות, פסיכולוגיה אבולוציונית, ומיומנויות למידה.
אם אתם מתעניינים בתחומים שאני מלמדת, אתם מוזמנים לעשות follow בFacebook, אני מעלה מדי פעם המלצות לכתבות והרצאות. 

This site includes tests and links in Hebrew for my students. English speakers are welcome to visit my site on ResearchGate. I study human behavior from an evolutionary perspective, especially in the fields of consumer behavior, gender differences and family relations. Please feel free to contact me.
https://twitter.com/STifferet?lang=en
http://il.linkedin.com/pub/sigal-tifferet/22/889/148
https://www.youtube.com/user/tifferets/featured
http://www.facebook.com/#%21/profile.php?id=100000829046401


Creative Commons License
ניתן להשתמש בחומרים באתר זה למטרות שאינן מסחריות, כל עוד נותנים קרדיט בכתב לסיגל תפארת.

Sigal Tifferet, PhD
Department of Business Administration
Ruppin Academic Center
Emek Hefer 4025000
Israel
tifferet@ruppin.ac.il
sigal.tifferet@gmail.com